Wetgeving

 

Europese Unie

Verordening CE 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake van detergenten: 
Website - document

Richtlijn 2001/95/CE inzake algemene productveiligheid: document

Richtlijn 2005/29/CE inzake handelspraktijken: document

Nieuwe Europese wetgeving over chemische stoffen - REACH : dossier website

Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals - GHS : website

 

België

Koninklijk besluit betreffende het verbod van fosfaten : document

Wet betreffende de veiligheid en de gezondheid van de consumenten : document

 

Links

Website van het Belgisch Staatsblad

Website van de Europese Unie

Het recht van de Europese Unie : Eur Lex

 


* Deze pagina bevat niet de complete geüpdatete Belgische wetgeving.